กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับบริจาคเอกสารโบราณ ณ วัดบุนนาค จ.ระยอง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับบริจาคเอกสารโบราณ ณ วัดบุนนาค จ.ระยอง

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์

ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และคณะ ได้เดินทางไปรับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน ๒ รายการ

จากนายสมเกียรติ เครือวัลย์ โดยมี พระครูพิศาลสุตตากร เจ้าอาวาสวัดบุนนาค เจ้าคณะอำเภอแกลง จ.ระยอง เป็นประธานในการรับมอบ

โดยมี ดร.วัลลภ รองพล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแกลง,นายฉลาด มีลาภ นายก อบต. ซากโดน, นายธีรพงษ์ งามสม สาธารณสุขอำเภอแกลง, 

นางจันทร์ธิดา เจริญผล วัฒนธรรมอำเภอแกลง, กำนัน ชมมณี เกษมศุภสันต์กำนันตำบลซากโดน และประชาชนในชุมชนซากโดนเป็นพยานในการรับมอบเอกสารโบราณ

ทั้งนี้ คณะทำงานได้ดูแลอนุรักษ์เบื้องต้นและตรวจสอบพบว่าเป็นตำราเวชศาสตร์ เป็นของแม่สำเภา เครือวัลย์ ที่นำติดตัวมาจากจังหวัดตาก เมื่อหลายสิบปีก่อน

และเสียชีวิตเมื่อประมาณ ๘ ปีที่แล้ว อนึ่ง การรับมอบเอกสารโบราณครั้งนี้ สำเร็จเป็นอย่างดี โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ เสน่ห์ เป็นผู้ประสานงาน