กิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ภาพ โครงการ “จิตรกรน้อย”

กิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ภาพ โครงการ “จิตรกรน้อย”

วันที่ 16 มิ.ย.61 เวลา 9 .00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “จิตรกรน้อย” โดยมีกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ภาพในหัวข้อ

“สัตว์เลี้ยงในกรง” ที่หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ