< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน >

ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

หมวด: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ
หมวดรอง: -
ISBN: 978-616-283-075-4
ผู้แต่ง: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2556
วันที่รับเข้า: 08/06/2020