< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรใหม่ >

ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรใหม่

ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรใหม่

เนื้อหาอย่างย่อ

ความรู้เรื่องเมืองไทย

ชั้นประถมปีที่ ๒

ตามหลักสูตรใหม่

ของ

นายสมบุญ  ดวงจันทร์ ป.ม.

ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

พิมพ์ครั้งที่ห้า   ๑๐,๐๐๐ ฉะบับ

พ.ศ.  ๒๔๘๒

 


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมบุญ ดวงจันทร์
ครั้งที่พิมพ์: 5
ปีที่พิมพ์: 2482