< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุ เรื่องสร้างเมืองธัญญบูรี (ธัญญบุรี) >

จดหมายเหตุ เรื่องสร้างเมืองธัญญบูรี (ธัญญบุรี)

จดหมายเหตุ เรื่องสร้างเมืองธัญญบูรี (ธัญญบุรี)

เนื้อหาอย่างย่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพันโทพระฤทธิจักรกำจรราชองครักษ์ประจำการเป็นผู้ว่าราชการเมือง ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรีในครั้งนี้ นายพันโทพระฤทธิจักรกำจรถวายรายงานประวัติการสร้างเมือง การปลูกสร้างสถานที่ต่างๆ ในเมืองในชั้นแรกที่ตั้งเมือง ท้ายเล่มมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินและแผนที่คลองต่างๆ ในเมืองธัญญบุรี

 

เลขหมวดหนังสือ ๙๕๙.๓ จ๑๓๒


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ปีที่พิมพ์: ร.ศ. 121 พ.ศ. 2446
วันที่รับเข้า: 24/05/2018