< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / พระประวัติ และ ฝีพระหัตถ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ >

พระประวัติ และ ฝีพระหัตถ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

พระประวัติ และ ฝีพระหัตถ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

เนื้อหาอย่างย่อ

เมื่อเด็จพอ่สิ้นพระชนม์ลง ลูก ๆ จึงปรึกษาหารือกันว่า พิมพ์หนังสือเรื่องอะไรแจกงานพระศพเด็จพ่อจึงจะดี ในที่สุดนึกได้ถึงเมื่อครั้งเด็จพ่อทรงมีพระชันษาครบ 60 ปี ถึงกำหนดที่จะทรงรับน้ำสงกรานต์ ในสมัยนั้นเด็จลุงเด็จป้ามักจะทรงพิมพ์หนังสือแจกเป็นของชำร่วยแก้ผู้ที่ไปสรงน้ำ เด็จพ่อทรงพระปรารภว่า ช่างแต่งหนังสือจึงควรจะแจกหนังสือเป็นช่างเขียนแจกรูปเก๋กว่า ดังนั้นจึงทรงเขียนรูปทศชาติในนิบาดชาดก ประกอบด้วยคาถาภาษิตและคำอวยพร ทรงแจกเป็นของชำร่วยแก้ผู้ที่ไปสรงน้ำสงกรานต์อยู่หลายปี จึงเห็นพร้อมกัน ว่าจะทำเก๋อย่างเด็จพ่อบ้างโดยรวมรวมรูปฝีพระหัตถ์มาพิมพ์ขึ้นเป็นของแจกในงานพระราชทานเพลิพระศพ แต่รูปที่ทรงเขียนไว้มีมากหมายหมายประเภทหลายขนาด ถ้าจะรวมให้หมดก็เห็นจะหลายเล่มสมุด และรูปที่ทรงเขียนไว้มีก็มากมายหลายประเภทหลายขนาด ถ้าจะรวมให้หมดก็เห็นจะหลายเล่มสมุด และรูปส่วนมากเป็นเส้นดินสอ จะถ่ายถอดขึ้นให้ชัดเจนได้อยาก ถ้าจะทำให้ดีสมใจคงต้องส่งไปทำในต่างประเทศ แต่ถ้าไปเกิดเป็นอันตรายสูญหายขึ้นก็หน้าเสียใจ ความขัดของมีดังนี้จึงต้องรั้งรอมาช้านาน  ผลที่สุดจึงตกลงจัดทำเพียงที่จะถ่ายถอนได้ ประเภทละสองรูปสามรูปพอเป็นตัวอย่าง ช่วยกันทำด้วยน้ำพักน้ำแรงระหว่างพี่ ๆ น้อง ๆ ในสิ่งที่สามารุจะทำด้วยตนเองได้ทุกประการ แม้ไม่ดีเหมือนอย่างใจใครจะให้ดีและคงจะมีสิ่งที่บกพร่องพลาดพลั้งอยู่ไม่น้อย หวังว่าท่านผู้ได้สมุดเล่มนี้ไปคงจะให้อภัยและเห็นใจแก่งานที่ขาดความชำนาญ แต่สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจแห่งความสามัคคีกลมเกลียวกันและความรักความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อ

๑๑๑ หน้า

เลขหมู่หนังสือ: ๙๒๗.๒ น๕๑๗๓ต


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
ปีที่พิมพ์: 2493
วันที่รับเข้า: 29/03/2018