< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนธรรมชาติศึกษา ชั้นประถมปีที่ 4 >

แบบเรียนธรรมชาติศึกษา ชั้นประถมปีที่ 4

แบบเรียนธรรมชาติศึกษา ชั้นประถมปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

เรามักจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดนั้นคือคนอื่นๆ แต่ความจริงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่น ลม อากาศ สัตว์ พืช เกี่ยวข้องกับเรามากกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสียอีก เช่น ถ้าไม่มีลมอากาศเราคงพากันตายหมด ดังนั้น การเล่าเรียนถึงสิ่งรอบๆ ตัวที่เรียกว่าธรรมชาติศึกษาจึงต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ มาทีเดียว กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาธรรมชาติศึกษาบางประการเพื่อให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อจะอนุโลมตามความมุ่งหมายของหลักสูตรใหม่ไทยวัฒนาพานิชจึงได้มอบให้คณะครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบเรียงหนังสือธรรมชาติศึกษาขึ้นใหม่ในการเรียบเรียงนี้ได้อาศัยหนังสือธรรมชาติศึกษาของอังกฤษอเมริกัน ซึ่งเขาได้ทำก้าวหน้าไปมากเป็นบรรทัดฐานหลักสำคัญในการเรียบเรียงคือ ให้สนุกอ่านง่ายและมีภาพประกอบมาก ถ้าท่านเปิดหนังสือเล่มนี้ต่อไปจะพบภาพประกอบที่เห็นชัดน่าดูทุกทุกหน้าและเด็กๆจะอ่านหนังสือนี้ได้โดยตนเองด้วยความเพลิดเพลินและในเวลาเดียวกันก็จะได้ความรู้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018