ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์" โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงรักในบทเพลงพระราชนิพนธ์" โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2566 (โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ