กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในงาน มีกิจกรรมและเกมส่งเสริมความรู้ อาทิ จิ๊กซอว์รู้หน้าที่ บิงโกมีวินัย เข็ดกลัดใฝ่ความดี เรียงรู้สู่ปัญญาฯ ได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจำนวนมาก