กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 4

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 นิทรรศการและการเสวนาเรื่อง “หนังสือภาพบันทึกของ แอนน์ แฟร้งค์” วิทยากรโดย อาจารย์มกุฏ อรฤดี นางสาวในใจ เม็ทซกะ นางสิตางศุ์  เชยกลิ่น และนางสาวศศิรี  เดชวิทยาพร    ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live จำนวนกว่า 3,000 ครั้ง