ปิดบริการ 13 พฤษภาคม 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันพืชมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก