กรมศิลปากร ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม/ผู้เข้าใช้บริการฯ

กรมศิลปากร ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้บริการข้อมูลทางวิชาการ / ความรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมศิลปากร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กรมศิลปากร ได้นำไปพัฒนาสื่อ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาบนแหล่งข้อมูลทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ต่อไป สามารถตอบแบบประเมินผ่านการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือคลิกลิงค์ https://bit.ly/3gFSpo8