ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "เยี่ยมเยือนเมืองสยามย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก"

ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง "เยี่ยมเยือนเมืองสยามย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก" นิทรรศการที่จัดขึ้นจะนำเสนอและตัวอย่างหนังสือหายากประเภทต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ จัดแสดงหนังสือหายากที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ต่อยอดหนังสือหายากผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พิเศษผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับของที่ระลึกพิเศษอีกด้วย *จำกัดจำนวนในแต่ละวัน*