ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ขอเชิญอ่านวารสาร "Unisearch Journal" ผ่านทางเว็บไซต์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสาร "Unisearch Journal" ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวโดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

อ่านวารสาร "Unisearch Journal" ที่เผยแพร่ปีล่าสุด (2564) ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวและตามลิงค์ที่แนบด้านล่าง >>

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue-reader/81

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue-reader/83

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564
http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue-reader/85