การประชุมเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฮังการีและสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการี กรุงเทพมหานคร H.E. Mr. Sipos Sandor Ph.D. - the Ambassador-Designate of Hungary to Thailand และเป็นประธานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฮังการี กรุงเทพมหานคร และสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์กับห้องสมุดในประเทศฮังการี ณ ห้องประชุม 2203 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องหนังสือนานาชาติ และห้องหนังสือหายาก สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหาร พร้อมกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร เข้าร่วมประชุม