กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 8

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในกิจกรรม "สุขหรรษา : วันเข้าพรรษา" โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา การสอนทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลือง การสอนตกแต่งเทียนเข้าพรรษาจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ริบบิ้น  เศษผ้า ดอกไม้แห้ง ก่อนนำไปถวายวัด และการเล่านิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ พร้อมแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการจัดตกแต่งเทียน การทำเทียน และหนังสือความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live,  YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง