โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 61 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 55 นาย เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตามแนวทางการศึกษาของหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่