งานแถลงข่าว "ช้อปหนังสือช่วยชาติ" โครงการช้อปช่วยชาติ