คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ

กระทรวงมหาดไทย  นำคณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี

รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

บรรยายพิเศษ ระหว่างเวลา 12.30 - 15.00 น.