มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ พาคณะนักเรียน
นักศึกษาจากกลุ่มรักษ์เขาชะเมาและโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
จำนวน 50 คน เข้าชมนิทรรศการ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี
และชมหอสมุดแห่งชาติด้วย