สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. สำนักวิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนจากหอสมุดกลางแห่งชาติไต้หวัน

จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ