กิจกรรมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

กิจกรรมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ส่งผู้แทนรับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่

๑๐พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ส่งผู้แทนรับผ้าพระกฐินพระราชทาน

เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ ศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ

วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.