< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / (ศีลธรรม) ศิลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ >

(ศีลธรรม) ศิลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ

(ศีลธรรม) ศิลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสืออนุสรณ์งานศพนางเหียง พันธุ์ภิญโญ มี ๒ เรื่อง คือ ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเข่ตต์บาปแดนบุญ เรื่องแรกนั้นคัดมาจากเรื่อง “วิถีแห่งสันติภาพถาวร” ของศาสตราจารย์ขุนประเสริฐศุภมาตราเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ ส่วนเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องภายในจิตใจของมนุษย์ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางเหียง พันธุ์ภิญโญ

๔๐ หน้า

เลขหมู่หนังสือ: ๑๗๔.๙๐๙๗ ป๔๒๓ศท


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ประเสริฐศุภมาตรา (จรูญ จันทรสมบูรณ์), ขุน
ปีที่พิมพ์: 2503
วันที่รับเข้า: 03/07/2020