< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 >

จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21

จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21

เนื้อหาอย่างย่อ

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒

อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑


เอกสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ อันดับที่ ๕ / ๒๕๒๙

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

พิมพ์เผยแพร่   พุทธศักราช ๒๕๒๙

พิมพ์ครั้งแรก ๑,๐๐๐ เล่ม

ISBN ๙๗๔- ๙ ๐-๗๔-๓

เลขหมู่หนังสือ ๔๑๗ ศ๕๓๗จ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ISBN: 974-7920-74-3
ผู้แต่ง: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2529
วันที่รับเข้า: 03/04/2020