< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ >

รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ

รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาอย่างย่อ

กระทรวงศึกษาธิการ    เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าไปสมความมุ่งหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลข้าพเจ้าจึงได้ดำริจัดทำหนังสือ “ รวมหลักวิชา” โดยครูหลายๆโรงเรียนรวมความคิดความเห็นช่วยกันสร้าง “รวมหลักวิชา” ตามความคิดความเห็นของครูแต่ละคน  แล้วเอามารวมกันเป็นเล่ม  เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือการสอน  แต่เมื่อได้จัดทำไป ไม่ได้กี่คนก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า  ความคิดเห็นของครูคนหนึ่งไม่ตรงกับความคิดเห็นของอีกคนหนึ่ง  จึงได้จัดการแก้ไขกันขึ้นเนื่องจากการแก้ไขกันไปแก้ไขกันมา  จึงพาให้งานล่าช้ามาก  ซึ่งในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ก็มีความประสงค์จะออกมาให้ทันใช้ในการศึกษา 2501 นี้จึงได้ลงมติให้ข้าพเจ้า  เป็นผู้รวบรัดตัดความตามที่ครูอาจารย์บางท่านได้ส่งหลักวิชากับมานี้   เพื่อสั่งพิมพ์ออกมาให้ทันการตามความประสงค์ เนื่องจากเหตุนี้หลักวิชาต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้  ข้าพเจ้าผู้อำนวยการกองวิชาการขอรับผิดข้อที่พิมพ์ ข้อที่ผิดและคําติจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย  และขอน้อมรับด้วยความเต็มใจพร้อมกับขอเชิญคุณครูและอาจารย์ได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้  แล้วส่งกลับไปยังกองอำนวยการขอขอบคุณมาด้วยความเคารพและนับถือ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 07/03/2018