< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คำถาม-คำตอบ รวม 7 วิชา เลขคณิต ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ธรรมชาติศึกษา ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม >

คำถาม-คำตอบ รวม 7 วิชา เลขคณิต ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ธรรมชาติศึกษา ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม

คำถาม-คำตอบ รวม 7 วิชา เลขคณิต ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ธรรมชาติศึกษา ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม

เนื้อหาอย่างย่อ

การที่ข้าพเจ้าได้เขียนหนังสือ คําถาม-คําตอบ รวม ๗ วิชา ฉบับเตรียมสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ ของโรงเรียนรัฐบาลขึ้นนี้ เพราะข้าพเจ้าได้รับคําวิงวอนหรือขอร้องจากท่านผู้ปกครองนักเรียน ทั้งหลาย ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าช่วยให้บุตรหลานของท่านเหล่านั้น สอบเข้าได้บ้าง คุณครูโรงเรียนเทศบาลและประชาบาล ที่มีความสนใจ อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลได้  ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าส่งข้อสอบเก่า ๆ หรือศกก่อน ๆ ไปให้ เพื่อจะได้แนะแนวทางให้ลูกศิษย์สอบได้มาก ๆ บ้าง     ข้าพเจ้ารู้สึกสงสารและเห็นใจท่านเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง ครั้นจะช่วยให้สอบเข้าได้ตามที่ผู้ปกครองขอร้อง ข้าพเจ้าก็ทําไม่ได้ ครั้นจะส่งข้อสอบเก่าๆ ไปให้คุณครูตามโรงเรียนเทศบาลหรือประชาบาล ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะหาให้ได้เช่นกัน เพราะข้อสอบเก่า ๆ โดยปกติก็ไม่มีใครเก็บไว้ ครั้นจะไม่อาลัยใยดีหรือก็หาควรไม่    เพื่อมนุษย์ธรรมและเพื่อความยุติธรรมของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจเขียนและรวบรวม คําถาม-คําตอบ แบบข้อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลขึ้น โดยดำเนินตามหลักสูตร และแบบเรียนชั้นประถมปีที่ ๔  ของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่างและทุกวิชา ที่ทางการกำหนดออกข้อสอบได้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ปกครองและบรรดา ครูอาจารย์ทั้งหลายให้เบาอกเบาใจได้บ้าง      การจัดทำครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามทุกวิถีทางที่จะตักข้อสอบ เข้าโรงเรียนรัฐบาลไว้ทุกแง่ทุกมุม เพื่อจะไม่ให้เล็ดลอดไปได้ หากจะมีบ้างก็คงเป็นส่วนน้อย เพราะหนังสือเล่มนี้บรรจุคำถามถึง ๗๐๐ กว่าข้อ  ล้วนแต่ข้อสอบปรนัยตามที่โรงเรียนรัฐบาลทั่วไปกําลังนิยมออกอยู่ในเวลานี้    สุดท้ายนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ลูกศิษย์และบุตรหลานของท่านไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีการบกพร่องอย่างไร ขอท่านผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ ได้โปรดกรุณาแจ้งข้อบกพร่อง ไปให้ข้าพเจ้าทราบด้วย จะเป็นพระเดชพระคุณอย่างสูง      อนึ่ง ข้าพเจ้าขอขอบคุณบรรดาครูอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือทั้งข้อสอบเก่า ๆ และความคิดแนวทาง เฉพาะอย่างยิ่ง คุณสังเวียน ทับสุข  พ.ป. ผู้ริเริ่มความคิดอันนี้ ให้ข้าพเจ้าลงมือจนสําเร็จ ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 07/03/2018