< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เลขคณิตว่าด้วยการคำนวณในใจ >

เลขคณิตว่าด้วยการคำนวณในใจ

เลขคณิตว่าด้วยการคำนวณในใจ

เนื้อหาอย่างย่อ

ตำราเล่มนี้มีวิธีคำนวนในใจอยู่หลายอย่างด้วยกันง่ายบ้างอยากบ้าง ฉะนั้นครูผู้สอนควรจะเลือกใช้ให้เหมาะแก่กำลังความรู้ของเด็ก และก่อนที่จะให้เด็กทำแบบฝึกหัดครูควรอธิบายให้เด็กเข้าใจเหตุผลและกดสำหรับจำให้แจ่มแจ้งเสียก่อนด้วย เด็กจึงจะทำได้ผลตอบถูกต้องและจำได้แม่นยำดี นอกจากตำราเล่มนี้ควรดูเลขคณิตที่ว่าด้วยวิธีคำนวณลัดของข้าพเจ้าด้วยจะได้รู้แจ่มแจ้งมากขึ้นอีก


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018