< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แนวสอนแปลศัพท์ ใน หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ คำกลอนรามเกียรติ์ ศึกกุมภกรรณ >

แนวสอนแปลศัพท์ ใน หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ คำกลอนรามเกียรติ์ ศึกกุมภกรรณ

แนวสอนแปลศัพท์ ใน หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ คำกลอนรามเกียรติ์ ศึกกุมภกรรณ

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการเรียนหนังสือ รามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณนี้ ย่อมลำบากอยู่ที่มีศัพท์ยากยากมากเหลือความสามารถที่นักเรียนหรือครูผู้สอนจะแปลได้ตลอดทุกคน เพราะฉะนั้นกองแต่งแบบเรียนนี้จึงได้พยายามจดศัพท์จากหนังสือนั้น ที่ประมาณว่าผู้เรียนยังแปลไม่ได้แล้วค้นคำแปลจากหนังสือที่เป็นหลักฐาน เช่นหนังสือปทานุกรมของกระทรวงกรรมการเป็นต้น มาแปลไว้ตามลำดับหน้าของหนังสือ รามเกียรติ์ตอนศึกกุมภกรรณโดยตลอดเล่มหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนบ้างไม่มากก็น้อย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018