< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 5 เรื่องตระกูลไทยที่คงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 5 เรื่องตระกูลไทยที่คงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 5 เรื่องตระกูลไทยที่คงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือนิทานร้อยบรรทัดเล่ม๕เรื่อง “ตระกูลไทยที่คงไทย”นี้กรมวิชาการได้มอบหมายให้หลวงสำเร็จวรรณกิจเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมปีที่๖.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018