หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางสาวยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดห้องสมุดรู้จักแหล่งเรียนรู้ แหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวน 212 คน