กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 การแสดงละครสาวิตรี ชุดอมตะเสน่หา โดยคณะศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนกว่า 3,900 ครั้ง