คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียง เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันนี้ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30-11.30 น. คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่ร่วม "โครงการบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ปีที่ 3 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชม #หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นมาและการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ