มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 2)

มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 2)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) จากประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน และเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการประสานงานและสนับสนุนข้อมูลการทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ Traditional Urbanism ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561