< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / บทนิพนธ์ละคอนต้นเรื่อง รามเกียรติ์ >

บทนิพนธ์ละคอนต้นเรื่อง รามเกียรติ์

บทนิพนธ์ละคอนต้นเรื่อง รามเกียรติ์

เนื้อหาอย่างย่อ

ละครเรื่อง ต้นเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งกรมศิลปากรนำออกแสดงณโรงละครศิลปากรนี้ใช้เป็นบทที่เลือกคัดจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมเรียกว่า บทนิพนธ์สามสมเด็จ แต่โดยเหตุที่เป็นบทคัดเลือกจึงย่อมแตกต่างไปจากบทนิพนธ์เดิมมาชั้นหนึ่ง ต่อมาเมื่อได้นำมาฝึกซ้อมรับกลับเข้าเรื่องเพื่อนำออกแสดงบนเวทีบรรดาครูอาจารย์ทั้งนาฏศิลป์ต่างเห็นร่วมกันว่า ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางตอนเพื่อให้เหมาะแก่โอกาสและเหมาะแก่ตัวผู้แสดงบ้างควรสะท้อนออกมาให้เหมาะแก่เวลาที่แสดงบ้างจึงตกลงแก้ไขตัดทอนไปตามที่เห็นควรด้วยเหตุนี้การแสดงบนเวทีในโรงละครศิลปากร จึงย่อมมีส่วนปลีกย่อยแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในบทเดิมทั้งนี้เป็นไปด้วยความเคารพในพระองค์ผู้ทรงประกันเดิมและด้วยมุ่งหมายที่จะรักษานาฏศิลป์ไทยของเดิมไว้ เพื่อเป็นแบบแผนอันมีมาตรฐานสืบไป ในโอกาสนี้บรรดาครูอาจารย์ข้าราชการศิลปินและนักเรียนนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรขอน้อมเกล้าถวายเคารพสักการะแด่พระองค์ทรงประพันธ์เดิมโดยความรู้สึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018