< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ตำราเรียนภาษาสำหรับสนทนาภาษาไทยแลภาษาอังกฤษมีอีกษรไทยกำกับสำเนียงอักษรอังกฤษไว้ด้วย >

ตำราเรียนภาษาสำหรับสนทนาภาษาไทยแลภาษาอังกฤษมีอีกษรไทยกำกับสำเนียงอักษรอังกฤษไว้ด้วย

ตำราเรียนภาษาสำหรับสนทนาภาษาไทยแลภาษาอังกฤษมีอีกษรไทยกำกับสำเนียงอักษรอังกฤษไว้ด้วย

เนื้อหาอย่างย่อ

การพยายามแปลแลเรียบเรียงตำราเรียนภาษาอังกฤษของข้าพเจ้ามีความจำนงค์ดังนี้หวังจะให้ท่านเย็นตึล์เม็น,ผู้ดีทั้งหลายทวีความรู้สรรพกิจแลสพรรสิ่งต่างๆของภาษาอังกฤษพอพูดได้ฟังได้แต่จะให้ชัดเจนเหมือนอย่างเรียนต่อชาวยุโรปคงไม่ได้เหตุที่ขัดข้องนั้นมีอักษรอังกฤษซึ่งไม่ตรงกับอักษรไทยมีอยู่หลายตัวแต่ได้อธิบายไว้ในตำราเรียนภาษาเล่ม๑บ้างแล้วบัดนี้จะอธิบายถึงสำเนียงของพยัญชนะ VและZว่าจะเทียบเคียงกับพยัญชนะตัวไหนบ้างแต่ความจริงจะเปรียบเทียบกับพยัญชนะตัวไทยให้แน่นอนจริงๆนั้นยากเพราะฉนั้นจึงต้องอาศรัยฟังสำเนียงจากท่านอาจารย์หรือผู้รู้เป็ฯหลักเช่นท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อออกเสียงอ่านตัวVต้องกัดฟันข้างบินติดกับริมฝีปากล่างแล้วจึงออกเสียงอ่านตัว V วี.ฟังสำเนียงคล้ายกับมีตัว พี.กล้ำอยู่ด้วยหน่อยหนึ่งแลจะเป็นสำเนียง วี.ตัวเดียวก็ไม่เชิงจะเป็นสำเนียงพี.ตัวเดียวก็ไม่ใช้เป็นตัว ฟว.ประสมดังนี้ พีวีแต่ตามธรรมดาของท่านโปรเฟส์เสอร์นักปราชญแต่ก่อนได้เทียงตัว ว.เท่านั้นเช่น va เว, ve วี, vi ไว, เมื่อVเป็นตัวสกดเทียบดังนี้ gave เกวิ์, give กีวิ์, have แฮวิ์, ถ้าท่านไม่เคยฟังสำเนียงจากครูหรือท่านผู้รู้คงจะอ่านไม่ตรงกับสำเนียงของตัว V เปนแน่ให้พึงเข้าใจว่ามีตัว ฟ.กล้ำอยู่ด้วยดังนี้: Vail เฟว์ล์ Veleพีวิ์ล์ Vineไฟว์นิ์ Vomerโฟว์เม้อร์ Haveแฮ้ฟ์วิ์ Havenเฮฟ์วิ์น์ Havenerเฮ้ฟ์วิ์น์เออร์ Havenageเฮ้ฟ์วิ์น์เอจิ์ Gaveเกฟ์วิ์ Giveกิฟ์วิ์ Givenกิฟ์เว็น Giverกิฟ์เว็อร์ ตัวอักษร Z มีสำเนียงเทียบกับอักษร ส. หรือ ษ.เมื่อจะอ่านให้ออกเสียงเหมือนคำเสด,เษด.แต่เวลาอ่านออกเสียงคำเสด,เษดต้องชักลิ้นเข้าไปข้างในสำเนียงนั้นจึงจะเหมือนตัวอักษรZอนึ่งคำ It is และ Is it เมื่อเวลาพูดให้เสียงพันกันข้าพเจ้าจึงได้เขียนอิด-อิส์ อิส์-อิต เป็นดังนี้แต่ขณะที่จะใช้พูดจากันออกเสียงว่าอิตตึส์,อึส์สิตอย่าพูดว่าอิต,อิ้ส์หรืออิ้ส์,อิต.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018