< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยาศาสตร์ มัธยมตอนต้น เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1 >

วิทยาศาสตร์ มัธยมตอนต้น เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ มัธยมตอนต้น เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือวิทยาศาสตร์มัธยมตอนต้นส่วนนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2  การพิมพ์ครั้งนี้ผู้เรียบเรียงได้แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆเท่าที่ได้ตรวจพบและได้รับคำตักเตือนจากท่านผู้หวังดีหลายท่านกับทางได้จัดแบ่งข้อความของเป็นบทหมดมีสังเขปความและแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทเหมาะสำหรับเป็นบทเรียนรายวันดังนั้นหนังสือซึ่งพิมพ์ครั้งนี้นับว่าได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ทีเดียวการที่ผู้เรียบเรียงได้แก้ไขเพิ่มเติมและจัดรูปร่างใหม่นี้ก็เพราะต้องการให้นำสื่อวิทยาศาสตร์ชุดนี้เกี่ยวกับหนังสือวิทยาศาสตร์มัธยมปลายชุดมาตรฐานของกระทรวงเพื่อว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ มัธยมตอนต้นมีจบแล้วจะได้จับเรียนวิทยาศาสตร์มัธยมปลายของกระทรวงได้ดีได้ติดต่อกันผู้เรียบเรียงได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่เปลี่ยนระเบียบการจัดรูปหนังสือใหม่อีกในองค์การที่จะพิมพ์ครั้งต่อไปหนังสือชุดนี้เมื่อพิมพ์ครั้งหนึ่งครั้งแรกเรียบร้อยแล้วมีท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงธรรมการบางท่านได้แนะนำให้ขออนุญาตใช้เป็นบทเรียนความจริงครั้งแรกผู้เรียบเรียงก็ได้ตั้งใจไว้ดังนั้นเหมือนกันแต่เมื่อได้มาพบข้อผิดพลาดและเห็นรูปร่างของหนังสือวิทยาศาสตร์มัธยมตอนปลายของกระทรวงธรรมการซึ่งขณะนี้ถือเป็นมาตรฐานแล้วก็เลยล้มความตั้งใจแต่เพื่อนๆหลายคนและท่านผู้ใหญ่ หลายท่านคอยกระตุ้นให้มีกำลังใจอยู่เสมอผู้เรียบเรียงจึงได้ลงมือจับงานชิ้นนี้ขึ้นมาปรับปรุงใหม่และคอยตรวจดูผลของการพิมพ์ครั้งแรกความจริงหนังสือชุดนี้ที่ได้พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นสำเร็จ ล่าช้ามากคือหลังจากที่นักเรียนซื้อหนังสือเรียนและโรงเรียนแล้วกับทั้งราคาค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากคุณภาพของหนังสือดีจึงปรากฏว่าได้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงกลับโรงเรียนทางไปรษณีย์บ้างโรงเรียนใช้เป็นตัวอย่างบทเรียนเลยทีเดียวและได้จำหน่ายหนังสือหมดในระยะเวลาที่น่าพอใจนี้เป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้ผู้เรียบเรียงมีความพยายามที่จะปรับปรุงใหม่ความประสงค์ของผู้เรียบเรียงในครั้งนี้คงเป็นเช่นเดียวกับครั้งแรกคือต้องการให้นักเรียนเรียนเป็นอ่านหนังสือเป็นและเรียนตามวิธีที่เป็นไปตามธรรมชาติคือหัดสังเกตพิจารณาเหตุ ผลของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบรอบตัวเราดังนั้นเมื่อนักเรียนได้อ่านหนังสือนี้จบไปบทหนึ่งๆแล้วและได้ความรู้ติดไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยผู้เรียบเรียงก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งหนังสือนี้จะเรียกว่าตำรามิได้เพราะยังมีสิ่งที่บกพร่องอยู่ซึ่งผู้เรียบเรียงยัง มิ ได้พบ และยังไม่ได้รับคำบอกเล่าจากท่านผู้กรุณาชี้แจงในอีกจึงขอให้เป็นเพียงหัวข้อสำหรับแนะนำท่านผู้ใช้ให้ไปตามแนวของประมวลการศึกษาของกระทรวงธรรมการเท่านั้นดังนั้นถ้าหากหนังสือชุดนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอให้ท่านผู้พบได้กรุณาแนะนำตักเตือนเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นประโยชน์ แก่ยุวชนของชาติในโอกาสต่อไปสิ่งที่ผู้เรียบเรียงได้แก้ไขและเพิ่มเติมใหม่ในการพิมพ์คราวนี้ก็คือ

1 เพิ่มเรื่องทศนิยมในภาคปฏิบัติของชั้นมัธยมปีที่ 1 เพื่อความสะดวกแก่คุณครูผู้สอนและนักเรียนผู้ใช้เพราะเรื่องทศนิยมไม่มี ใน หลัก สูตรของมาชั้นมัธยมปีที่ 1 ในวิชาคำนวณ

2 เพิ่มเรื่องความรู้เบื้องต้นในวิชาพฤกษศาสตร์ในชั้นมัธยมปีที่ 3 ความประสงค์ในการเพิ่มเรื่องนี้ก็เพื่อช่วยให้เด็กได้คุ้นกับวิชานี้เสียบ้างก่อนที่จะได้พบในชั้นมัธยมปลาย

3 สลับบทเรียนในภาคปฏิบัติของทุกชั้นเพื่อให้นักเรียนได้พบความยากง่ายตามชั้นและอายุของตนข้อพิสูจน์กฎในการหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยมอย่างยากได้ยกไปไว้ในชั้นมัธยมปีที่ 3 หมดแต่มีใช่จะต้องการให้เด็กรู้วิธีพิสูจน์ตลอดเพราะรู้สึกว่าอาจยากสำหรับเด็กในวัยนั้นแต่ที่นำมาลงไว้ก็เพื่อจะให้ เด็กได้ทราบที่มาของกฎคือให้เข้าใจว่ากดไม่ได้ตั้งขึ้นลอยๆต้องตั้งมาจากความจริงและเหตุผล

สิ่งที่ได้เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่นี้เชื่อว่าคงจะได้ทำประโยชน์ให้กับคุณครูและนักเรียนผู้ใช้หนังสือชุดนี้ยิ่งขึ้น


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018