< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียของกระทรวงศึกษา หนังสืออ่านกวีนิพน์เรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ >

แบบเรียของกระทรวงศึกษา หนังสืออ่านกวีนิพน์เรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ

แบบเรียของกระทรวงศึกษา หนังสืออ่านกวีนิพน์เรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่กระทรวงธรรมการได้ให้ตรงราชบัณฑิตจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสืออ่านประกอบประโยชน์แก่การศึกษาทางหนึ่งมีหลายเรื่องในพวกเดียวกันจัดเต็มสำรับหนึ่ง ให้ชื่อว่า "หนังสืออ่านกวีนิพนธ์" เพราะเป็นหนังสือที่ท่านกวีแต่เก่าก่อนได้ร้อยกรองไว้ด้วยถ้อยคำอันไพเราะได้เลือกที่โวหารและวิธีประพันธ์แปลกไ คัดตัดตอนมาพิมพ์ขึ้นเฉพาะเป็นเล่มเล็กไ เพื่อให้เบาๆราคาแก่นักเรียนที่จะซื้อหาไปเล่าเรียน และได้ตั้งใจตรวจอักษรและวรรคตอนโดยกวดขันอาจารย์จะใช้สำหรับให้นักเรียนหัดอ่านก็ได้ ให้เรียนศัพท์ก็ได้บอกให้เขียนหรือเลือกใช้เป็นแบบฝึกหัดไวยากรณ์ ฝึกหัดการย่อเรื่องความในการแต่งหนังสือก็ได้ ทั้งจะเป็นเครื่องบำรุงความรู้ให้เจริญกว้างขวาง คือเมื่อมีหนังสืออ่านหนังสือเรียนมากอย่าง นักเรียนก็จำต้องได้เห็นมากได้ยินมากไปตั้งแต่เวลาเล่าเรียน แต่ให้ผู้ใช้ถือเอาเป็นแบบเรียนแต่เฉพาะฉบับที่กรมราชบัณฑิตได้จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเจ้าพนักงานต้องตรวจแก้ใบพิมพ์เสมอทุกๆ คราวที่จะสั่งให้พิมพ์ จึงจะยอมให้เป็นฉบับสำหรับเล่าเรียน ห้ามมิให้นักเรียนทั้งหลายใช้หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งไม่ได้พิมพ์ด้วยคำสั่งของกรมราชบัณฑิต อันกรมราชบัณฑิตไม่ได้รับรองว่าถูกต้องนั้นเป็นฉบับเรียนเป็นอันขาด หนังสือสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือพิมพ์ครั้งที่๖ นี้ได้สอบทานกับฉบับของราชบัณฑิตยสภา ฉะนั้นถ้อยคำและวรรณยุกบางแห่งจึงได้เปลี่ยนแปลงไปจากฉบับที่พิมพ์ครั้งก่อนๆบ้าง


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018