< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 4 >

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 4

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

ห้างไทยวัฒนาพานิชมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนว่าศาสตราจารย์ดร.คุ้มวัชโรบลและอาจารย์อรสากุมารีปุกหุตได้เรียบเรียงหนังสือแบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับชั้นประถมศึกษาขึ้นด้วยความประณีตหนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้พยายามเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและมีรูปภาพชัดเจนตลอดจนเนื้อเรื่องละครแต่ละเรื่องก็คัดเลือกเอามาจากเรื่องที่เด็กคุ้นเคยหรือพบเห็นอยู่เสมอมุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างค้นคว้ามีเหตุผลอันเป็นวิธีที่จะ เริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ห้างไทยวัฒนาพานิชจึงหวังว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยทั่วกัน


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018