อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. นักศึกษาปริญญาโท การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย จำนวน 28 คน ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานส่วนต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ ทั้งการจัดเก็บและการบริการแก่ผู้อ่าน-ผู้ศึกษาค้นคว้า