ปิดบริการ 31 กรกฎาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ขออภัยในความไม่สะดวก