ปิดบริการ 1-2 สิงหาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ขออภัยในความไม่สะดวก