๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสุนทรภู่ และวันครบรอบ ๒๓๗ ปี ชาตกาล สุนทรภู่ กวีเอกของโลก

๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๖ วันสุนทรภู่ และวันครบรอบ ๒๓๗ ปี ชาตกาล สุนทรภู่ กวีเอกของโลก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ประกาศให้สุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม