ปิดบริการ 6 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 6 มีนาคม 2566
เนื่องในวันมาฆบูชา ขออภัยในความไม่สะดวก