ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "พิธีแถลงข่าวส่งมอบผลงานการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร"

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีแถลงข่าวส่งมอบผลงานการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร (ตามโครงการความร่วมมือระหว่างวัดเบญจมบพิตร กับ กรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร) โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : National Library of Thailand