หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์เปิดตัว "Open datasets" ให้ดาวน์โหลดฟรี 10 คอลเลกชัน

หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library Board-NLB) เปิดตัวชุดข้อมูลแบบเปิด (Open datasets) ให้ดาวน์โหลดฟรี จำนวน 10 คอลเลกชัน
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเมทาดาทาของคอลเลกชันดิจิทัล ได้แก่
 
1. National Library Singapore Digitised Books and Magazines
2. National Library Singapore Online Articles
3. National Library Singapore Digitised Documents and Manuscripts
4. National Library Singapore Digitised Ephemera
5. National Library Singapore Digitised Maps
6. National Library Singapore Digitised Newspapers
7. National Library Singapore Digitised Music Albums, Lyrics and Music Scores
8. National Library Singapore Digitised Sound and Video Recordings
9. National Library Singapore Digitised Images
10. National Library Singapore Archived Websites
 
ทั้ง 10 คอลเลกชัน ครอบคลุมชุดข้อมูลเมทาดาทาของหนังสือ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, คลังจัดเก็บเว็บถาวร, รูปภาพ, การบันทึกเสียง และวิดีโอในรูปแบบดิจิทัลและอื่นๆ กว่า 42,000 เล่ม
ซึ่งสามารถนำชุดข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์หรือจัดทำ Data Visualization เพื่อแสดงข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพ กราฟ หรือวิดีโอ ที่สามารถแสดง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของสิงคโปร์ ได้อย่างสวยงามและอ่านได้ง่าย
 
ชุดข้อมูลนี้เหมาะสำหรับนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลแบบเปิด (Open datasets) จำนวน 10 คอลเลกชัน ได้ที่ shorturl.at/cnt28