ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฟังการบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" วิทยากรโดย พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ (ด้านหลังอาคารถาวรวัตถุ) ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) สอบถามรายละเอียด โทร. 08 6891 2548