ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 26 มิถุนายน 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ขออภัยในความไม่สะดวก