ปิดบริการ 4 พฤษภาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
เนื่องในวันฉัตรมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก