ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 3

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง "240 ปี สถาปัตยกรรมในราชจักรีวงศ์" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง ณ โถงกลางชั้น1 อาคาร1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.