ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงาน 111 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงาน 111 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร รับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาวิชาการ เรื่อง หนังสือหายาก วิทยากรโดย นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร (ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร) และนางอัจฉรา จารุวรรณ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) ดำเนินรายการโดย นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ (บรรณารักษ์ชำนาญการ) ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ทาง Facebook live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Youtube live กรมศิลปากร เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ อาทิ ภาพชุดช้างมงคล ภาพชุดไกลบ้าน ภาพชุดเครื่องเรือนในพระราชวังดุสิต และสมุดโน้ตขุมทรัพย์แห่งปัญญา ที่เปิดขวดติดตู้เย็นรูปช้างมงคล ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร